Profil

Jeg er cand.mag. i finsk med tilvalg i dansk som fremmed- og andetsprog (i BA niveau). Jeg har mere end 25 års erfaring med formidling. For mig er formidling livsvigtigt – det er med til at skabe værdier. Den største udfordring er at kunne lytte – og tolke rigtigt. Dette gælder også for oversættelsesarbejde. Jeg har en stærk profil, når det gælder: oversættelse, journalistik, formidling, analytisk research, interviews samt interkulturel kommunikation.

Læs mere om Kirsi Olin: Kirsi Olin cv